Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności

Spółka Alupol Films jest wiodącym producentem folii BOPP przeznaczonych do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością. W związku z tym kładziemy bardzo duży nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo oferowanych produktów. Mając na uwadze powyższy aspekt Spółka wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywnościowym, opierając się na normach ISO 22000 oraz standardzie BRC Packaging.

POLITYKI:

CERTFIKATY: