Informacje dotyczące RODO

Realizując obowiązek prawny nałożony na administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, przedstawiamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i ich pracowników/współpracowników

Klauzula informacyjna dotycząca współadministrowania danymi osobowymi kontrahentów i ich pracowników / współpracowników

Klauzula informacyjna dla pracowników Alupol Films Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dla współpracowników Alupol Films Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Alupol Films Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dla kierowców
Pobierz