Produkcja folii polietylenowej

 

Jednym z najważniejszych składników laminatów opakowaniowych jest polietylenowa warstwa zgrzewalna. Aby opakowania spełniały wymagania Klientów w zakresie zgrzewalności i szczelności, stosuje się folie o różnych właściwościach. Dzięki możliwości zastosowania szerokiej gamy polietylenów, kopolimerów oraz różnego rodzaju dodatków modyfikujących uzyskuje się szeroki asortyment folii o różnorodnych zastosowaniach.

 

 

 

 Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Alupol Packaging Spółka Akcyjna

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Wyszukaj w serwise