Elektronik - Automatyk

Rozpocznij z nami współpracę na stanowisku:

 

Elektronik – Automatyk

Dział Utrzymania Ruchu

 

 

miejsce pracy: Oświęcim

Oczekiwania wobec kandydata

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności – automatyka przemysłowa lub elektronika,
 • zaawansowana praktyczna wiedza na temat układów zasilania, napędowych, sterowania elektrycznego maszyn i układów oraz zasad ich serwisowania,
 • doświadczenie zawodowe przy eksploatacji maszyn technologicznych opartych na osprzęcie Siemens, ABB, KEB, Reliance w Dziale Utrzymania Ruchu,
 • znajomość sterowników PLC firmy Siemens, Allen Bradley, Omron, B&R,
 • znajomość języka angielskiego,
 • praca w systemie zmianowym,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacjami DTR i schematami elektrycznymi,
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
 • znajomość obsługi komputera,
 • zdolności organizacyjne, umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • biegłe posługiwanie się narzędziami pomiarowymi.


Zakres obowiązków kandydata

 • utrzymanie w sprawności urządzeń produkcyjnych w zakresie systemów automatyki i sterowania,
 • diagnozowanie usterek i wdrażanie działań zapobiegawczych,
 • bieżący serwis, usuwanie awarii i przeglądy prewencyjne urządzeń automatyki i sterowania,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji naprawczej (schematy elektryczne, specyfikacja materiałowa, instrukcja naprawy),
 • udział w planowaniu przeglądów i konserwacji i ich realizowaniu zgodnie z harmonogramem.


Oferta firmy

 • wysoki standard pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • motywujący system wynagradzania,
 • praca w systemie zmianowym,
 • bogaty pakiet benefitów i świadczeń socjalnych ( m.in. ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna, program emerytalny, dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci, wczasy pod gruszą, premia świąteczna)

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: Elektronik – Automatyk w Dziale utrzymania ruchu 

   

 

adres e-mail:

rekrutacja_af@grupakety.com

 

adres pocztowy:

Alupol Films Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 18,

32-600 Oświęcim

 

 

 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Films Sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Films Sp. z o.o.”

W przypadku chęci uczestnictwa w naborach prowadzonych przez spółki grupy Alupol prosimy o umieszczenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych Alupol Packaging S.A. w Tychach*, Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. w Kętach* - na potrzeby prowadzonych przez nie przyszłych rekrutacji.”

*- możesz wskazać jedną lub obie spółki wg własnego uznania.

 

 

 

  

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Alupol Films Sp. z o.o. (32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 18, tel. +48 32 324 57 41), jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Alupol Films Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim

e-mail: IOD_AF@grupakety.com

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych oraz usług kadrowych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6) prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany);

7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 
 
 

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Wyszukaj w serwise