Produkcja wysokobarierowej folii HBF9™

  
Produkowane metodą wydmuchu wielowarstwowe folie wysokobarierowe HBF9™ są składnikiem wielu specjalistycznych laminatów. Innowacyjna technologia pozwala na wytwarzanie folii charakteryzujących się bardzo wysoką barierowością zarówno na tlen jak i parę wodną. Tworzywa te doskonale nadają się do druku i laminacji. Nowocześnie wyposażone laboratorium pozwala nam na szybkie badanie ich właściwości. 
 

 

 Jednym z zastosowań wysokobarierowych folii HBF9™ jest ich wykorzystanie w postaci mono i w laminatach z ich udziałem, do pakowania produktów chłodzonych (sery, ryby, wędliny, świeże mięso, inne gotowe produkty żywnościowe takie jak pierogi, krokiety itp.).

Laminaty nakrywkowe (górne) mogą posiadać cechę zabezpieczającą przed osadzaniem się pary wodnej (anti-fog), a ich warstwa zgrzewalna dostosowana jest do potrzeb odbiorcy.

 

 

Folie i laminaty na bazie wysokobarierowych folii HBF9™ używane są na automatach pakujących, które wykorzystują technologię MAP (modified atmosphere packaging) oraz termoformowanie TFFS (thermoform-fill seal packaging). 

 

 

 

 

 

 Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Alupol Packaging Spółka Akcyjna

ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

tel.: +48 32 324 57 00

alupol@grupakety.com

Wyszukaj w serwise