2015-04-27

2015-04-27

W dniu 24 kwietnia 2015, firma Alupol Films Sp. z o.o., spółka zależna od Alupol Packaging S.A., zakupiła nieruchomość w Oświęcimiu, o powierzchni ponad 5 ha od Gminy Miasto Oświęcim.

Nieruchomość ta znajduje się w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w podstrefie Oświęcim.

Zlokalizowana na niej będzie inwestycja polegająca na budowie zakładu zajmującego się produkcją i uszlachetnianiem folii z tworzyw sztucznych oraz wytwarzaniem narzędzi wykorzystywanych w procesie druku opakowań giętkich.Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Wyszukaj w serwise