Druga linia do produkcji folii BOPP w Alupol Films

2017-10-13

W związku z pełnym obłożeniem pierwszej linii do produkcji folii BOPP, uruchomionej  w Alupol Films w listopadzie 2016 roku, zaistniała uzasadniona potrzeba przyspieszenia inwestycji obejmującej budowę nowego zakładu z kolejną linią do produkcji takich folii.

W dniu 12.10.2017r., Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. zatwierdziła zmiany planu inwestycyjnego na lata 2017 - 2020 zawartego w „Strategii 2020”. Dzięki temu nastąpi zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich o kwotę 110 mln zł przeznaczoną na budowę drugiej linii do produkcji folii BOPP w zakładzie zlokalizowanym w Oświęcimiu (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019 w ramach posiadanego zezwolenia strefowego (komunikat z dnia 1 lutego 2016).

Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Wyszukaj w serwise