2014-11-18

2014-11-18

Alupol Packaging S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. wyraziła zgodę na realizację projektu inwestycyjnego w ramach strategii rozwoju Segmentu Opakowań Giętkich, polegającego na budowie nowego zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez nowy podmiot, który zostanie utworzony w ramach Segmentu Opakowań Giętkich w celu realizacji tego zadania. Podstawową działalnością nowego zakładu będzie produkcja i uszlachetnianie folii z tworzyw sztucznych oraz produkcja cylindrów stanowiących narzędzie w procesie zadruku opakowań giętkich techniką rotograwiurową. Łączna planowana kwota wydatków związanych z realizacją tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 150 mln zł. Planowany termin uruchomienia produkcji to I kwartał 2017 roku. Wyrażenie zgody na realizację opisanego powyżej projektu inwestycyjnego było warunkiem koniecznym do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia niezbędnych aktywów potrzebnych do realizacji tego przedsięwzięcia.
Opisany powyżej projekt inwestycyjny jest jednym z elementów strategii Segmentu Opakowań Giętkich realizowanej w ramach szerszej strategii rozwoju Grupy Kęty S.A. na lata 2015-2020, którą zarząd przedstawi do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2015 roku.

Alupol Films Sp. z o.o.

ul.Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim, Polska

tel.: +48 32 324 57 41

alupolfilms@grupakety.com

Wyszukaj w serwise